Overslaan en naar de inhoud gaan
Andere informatie en diensten van de overheid: logo Belgium .BE
justtransition - home

Op weg naar een duurzame samenleving mag niemand achterblijven.

Om dit te bereiken is de betrokkenheid van alle groepen in de samenleving, ook de meest kwetsbare, noodzakelijk. We moeten collectief nadenken over een sociaal en ecologisch wenselijke toekomst voor iedereen. Het is essentieel dat dit beleid zodanig wordt vormgegeven dat niemand achterblijft. Bovendien kan dit beleid, als het op een inclusieve en democratische manier wordt opgezet, de sociale samenhang versterken, de noodzakelijke opleidingen en omscholingen helpen plannen, de sociale ongelijkheden verminderen en de levensomstandigheden van de meest kwetsbaren verbeteren. De ecologische transitie is ook een geweldige bron van welzijn voor de bevolking. ze kan zorgen voor nieuwe banen, voor de ontwikkeling van duurzame sectoren en voor economische diversificatie.

"De ecologische transitie zal rechtvaardig zijn, of zal niet zijn."

justtransition - home

De start van een brede maatschappelijke dialoog over de rechtvaardige transitie in België

Het federale regeerakkoord voorzag in een Nationale Conferentie voor een Rechtvaardige Transitie. In de aanloop naar deze conferentie wilde de federale minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal een brede maatschappelijke dialoog organiseren om het debat voor iedereen toegankelijk te maken.

De Staten-Generaal van de Rechtvaardige Transitie bracht bijna twee jaar lang de verschillende belanghebbenden aan tafel: academische deskundigen, werkgevers, vakbonden, experten van de federale overheid, burgers. Samen hebben ze de verschillende realiteiten en noden belicht die de transitie naar een duurzame samenleving in België kenmerken. Ze hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van de Conferentie voor een Rechtvaardige Transitie in België, die op 8 en 9 november 2023 werd gehouden.

Lees meer