Overslaan en naar de inhoud gaan
Andere informatie en diensten van de overheid: logo Belgium .BE

Het forum heeft tot doel de bijdrage van het maatschappelijk middenveld over het thema "rechtvaardige transitie" te verzamelen en te analyseren. Het zal in drie fasen plaatsvinden:  
 

1 - Verkennende fase

Deze eerste fase bestond uit het uitsturen van een vragenlijst om de bezorgdheden, wensen, ideeën en ervaringen van het georganiseerde maatschappelijke middenveld met betrekking tot de uitdagingen voor België in het kader van een rechtvaardige ecologische transitie te peilen. Er werden prioritaire thema's geïdentificeerd die overeenkomen met 4 fundamentele behoeften: voeding en landbouw, huisvesting, gezondheidszorg en mobiliteit. 

2 - Ronde tafels

In maart 2023 worden gedurende twee dagen rondetafelgesprekken georganiseerd rond deze grote thema's. Elk thema zal worden geanalyseerd in het licht van horizontale kwesties: werkgelegenheid, onderwijs en opleiding, financiering en investeringen, hulpbronnen en energie, gender, armoedebestrijding en internationale solidariteit.

Organisaties uit het maatschappelijk middenveld zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een discussie over elk van deze prioritaire vraagstukken. Het doel is om verschillende standpunten in een levendig debat naar voren te brengen en consensus te bereiken.

3 - Rapportage

Voor elk rondetafelgesprek zullen samenvattende documenten worden uitgewerkt. Er zal een verslag worden opgesteld waarin de discussies worden samengevat en de verschillende standpunten anoniem worden opgenomen. Dit verslag zal dienen als bijdrage aan de Conferentie voor een rechtvaardige transitie in België.

Publicaties