Overslaan en naar de inhoud gaan
Andere informatie en diensten van de overheid: logo Belgium .BE

De Burgeragora had tot doel de burgers centraal te stellen in het overleg en te luisteren naar hun realiteiten op het terrein. De opdracht bestond erin de volgende vraag te beantwoorden: "Onder welke voorwaarden zal de transitie op een rechtvaardige manier verlopen?".

Dit was een deliberatief burgerproces dat 65 burgers van minstens 16 jaar uit heel België samenbracht en de diversiteit van de bevolking vertegenwoordigt. De inclusieve aanpak maakte dit proces bijzonder. 

Er werd aandacht besteed aan de weerspiegeling van de meest kwetsbare personen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in het geval dat er geen transitie zou zijn of het risico bestaat op een onrechtvaardige transitie, onder meer mensen die in armoede leven of mensen met een handicap. De betrokkenheid van de burgers, met name de meest kwetsbaren, had tot doel het debat over een rechtvaardige transitie te democratiseren, te populariseren en te politiseren door de realiteit op het terrein naar voren te brengen. De burgers kwamen vier weekends samen in Brussel, Gent, het Bois du Cazier in Charleroi en Dison. Die plaatsen staan immers symbool voor eerdere transities of voor de huidige transitie.

Uit dit proces, dat zowel op menselijk als inhoudelijk vlak verrijkend was, kwamen een aantal voorwaarden en aanbevelingen naar voren om een ecologische transitie op gang te brengen waarin niemand wordt achtergelaten.

In het totaal formuleerden de burgers 24 voorwaarden en 47 aanbevelingen. 

Deze aanbevelingen werden aan de minister overgemaakt op de slotdag, toen de burgers samenkwamen in de Senaat. Voor één dag, op zaterdag 25 november, werd de parlementaire vergadering omgevormd tot een volksvergadering!

Er werd een stuurgroep opgericht om de goede governance en de onafhankelijkheid van het proces te waarborgen. Deze groep bestond uit deskundigen op het gebied van burgerparticipatie, ecologische transitie en sociale rechtvaardigheid.

  • Nora Allavoine – Europese Commissie
  • Yves Dejaeghere - FIDE en G1000
  • David Farrell - Professeur at the College university Dublin
  • Mélanie Joseph – Interfederaal Steunpunt tot Bestrijding van Armoede
  • Soumaya Majdoub – Hoog Comité voor een Rechtvaardige Transitie 
  • Pascale Taminiaux – Koning Boudewijnstichting