Overslaan en naar de inhoud gaan
Andere informatie en diensten van de overheid: logo Belgium .BE
conference nationale
08-11-2023

De conferentie, die talrijke actoren al meer dan twee jaar voorbereidden, werd gehouden op 8 en 9 november. Ze bracht ongeveer 350 mensen samen: ministers, vertegenwoordigers van de ministers, wetenschappers, deskundigen, werkgevers, vakbonden, ambtenaren, verenigingen en burgers van de Agora kwamen samen om te debatteren over de rechtvaardige transitie. Op de eerste dag werd de balans van de Staten-Generaal opgemaakt. Het begon met een plenaire sessie die werd geopend door Jean Pisani-Ferry, professor Politieke Wetenschappen in Parijs, en Hans Bruyninckx, voormalig directeur van het Europees Milieuagentschap en momenteel professor aan de Universiteit van Antwerpen. Jean Pisani-Ferry presenteerde een studie die hij voor France Stratégie had uitgevoerd over de 'Macro-economische impact van de klimaattransitie'. Vervolgens werden de resultaten van het werk van het Hoog Comité, de Burgeragora en de federale regering voorgesteld. Na de middag waren er vier workshops rond de thema's "Landbouw en Voeding", "Mobiliteit", "Gebouwen" en "Gezondheidszorg". Tijdens deze workshops kregen wetenschappers, getuigen, agora-ambassadeurs en een panel van deskundigen het woord.

De tweede dag stonden het overheidsbeleid en concrete aanbevelingen centraal. De verschillende adviesraden van het land werden samengebracht om adviezen op te stellen en de ministers van de betrokken gewesten en gemeenschappen werden uitgenodigd om ze te bespreken. De adviezen van de adviesorganen en andere instellingen waren gericht op de volgende thema’s:

  • gender (advies van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen);
  • internationale solidariteit (advies van de Adviesraad voor de coherentie van het ontwikkelingsbeleid);
  • financiering en investeringen (advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling);
  • energie en grondstoffen (advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling);
  • werkgelegenheid, onderwijs en opleiding (advies van de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven);
  • en armoede (advies van het Interfederale Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting).

Deze presentaties vormden de aanzet voor een debat tussen politieke vertegenwoordigers, het maatschappelijk middenveld, wetenschappers en het grote publiek.

Het volledige programma van de Conferentie, alsook de namen van de aanwezige ministers vind je hier.

Alle presentaties van de conferentie kun je hier raadplegen : 

Alle advies van de conferentie kun je hier raadplegen: